| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Medijsko oglašavanje


Radijski spot

Radijske emisije

Tema: Smanjivanje količine otpada (reduce)

Radijska emisija na temu smanjenja količine otpada snimljena u sklopu projekta “Podizanjem razine svijesti građana do smanjenja količine otpada” kojeg provode Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Lobor i Novi Golubovec. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj snimljenog materijala isključiva je odgovornosti Općine Konjščina.

Tema: Ponovna upotreba (reuse)

Radijska emisija na temu ponovne upotrebe predmeta snimljena u sklopu projekta “Podizanjem razine svijesti građana do smanjenja količine otpada” kojeg provode Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Lobor i Novi Golubovec. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj snimljenog materijala isključiva je odgovornosti Općine Konjščina.

Tema: Recikliranje

Radijska emisija na temu recikliranja snimljena u sklopu projekta “Podizanjem razine svijesti građana do smanjenja količine otpada” kojeg provode Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Lobor i Novi Golubovec. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj snimljenog materijala isključiva je odgovornosti Općine Konjščina.

Tema: Razvrstavanje otpada na kućnom pragu

Radijska emisija na temu razvrstavanja otpada na kućnom pragu snimljena u sklopu projekta “Podizanjem razine svijesti građana do smanjenja količine otpada” kojeg provode Općine Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Lobor i Novi Golubovec. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj snimljenog materijala isključiva je odgovornosti Općine Konjščina.

Elektronski oglasi

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.