| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Recikliranje


Recikliranje ili oporaba je proces obrade otpadnih materijala i iskorištenih proizvoda radi dobivanja sirovina i energije za ponovno iskorištavanje i uporabu. Glavni ciljevi recikliranja su:

  • smanjenje uporabe prirodnih izvora,
  • smanjenje količina otpada
  • zaštita okoliša.

Recikliranjem se izbjegava zagađenje vode i zraka koje nastaje u potrazi za sirovinama, a za izradu novih proizvoda potrebno je i manje energije nego za preradu sirovina.

Stopa recikliranja otpada znatno je porasla u EU-u no i dalje ima mnogo mjesta za poboljšanje. Cilj EU je dostići stope recikliranja od minimalno 65% do 2035. godine. Hrvatska gotovo 80% svog otpada i dalje odlaže bez ikakve obrade, a nije poznato koliko se od dvadesetak posto odvojeno sakupljenog otpada zaista i reciklira.

 

Drugi postupci oporabe

Postoji i otpad čiji nastanak ne možemo spriječiti te kojeg ne možemo ponovno upotrijebiti ili reciklirati. No i takav otpad može nam biti od koristi – na primjer, za dobivanje energije.

Mehaničko biološka obrada

U postrojenja za mehaničko biološku obradu doprema se miječani komunalni otpad, glomazni otpad te ostali neopasni otpad. Od njega se postupkom mehaničke obrade poput usitnjavanja te odvajanja metala te biološke obrade dobiva gorivo iz otpada. Tako se iz jedne tone otpada može proizvesti oko 550 kg goriva koje je po kemijskim svojstvima slično fosilnim gorivima, ali puno pristupačnije cijene.

Suspaljivanje

Suspaljivanje je postupak u kojem se gorivo iz otpada u određenom omjeru, ovisno o tehnologiji koja se koristi, dodaje glavnom gorivu, tj. energentu. Gorivo iz otpada (GIO) se dodaje u suspaljivanje u postrojenjima koje koriste tehnologije s visokim temperaturama kao što su primjerice cementne peći u cementarama. Suspaljivanje se događa na visokim temperaturama čime se uništavaju štetni sastojci te uz stroge kontrole ispušnih plinova.

Energetska oporba

Moderno izgrađene energane na otpad su postrojenja za energetsku oporabu koja ispunjavaju sve potrebne tehničke i tehnološke preduvjete, a sve njihove emisije se obrađuju, mjere i kontroliraju kako ne bi predstavljale opasnost za okoliš ili zdravlje ljudi. Iz jedne tone otpada može se proizvesti oko 400 kg goriva.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.