| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sprječavanje nastanka otpada


Prvi i najpoželjniji način postupanja s otpadom je smanjenje količine otpada. Podrazumijeva mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju količine otpada, štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi te sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Što možete napraviti?

  • Planirajte kupnju.
  • Kupujte proizvode u rinfuzi, proizvode s manje ambalaže ili birajte proizvode u ambalaži koja se može koristiti više puta.
  • Izbjegavajte jednokratne proizvode (plastične vrećice, upaljače, baterije, britvice, plastični pribor za jelo i piće)
  • Koristite platnene ubruse umjesto papirnatih salveta.
  • Kupite kvalitetne stvari koje jamče dulji vijek uporabe.
  • Upotrebljavajte punjive baterije jer mogu se više puta koristiti i pomažu u smanjenju nepotrebnog rasipanja u odnosu na obične baterije.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.