| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Bibi i Bubi sa zagorskih bajera spašavaju svijet od otpada

U općinama Konjščina, Budinščina, Hrašćina, Lobor I Novi Golubovec provodi se projekt „Podizanjem svijesti građana do smanjenja količine ...

Pročitaj više

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

| Konjščina | Budinščina | Hrašćina | Lobor | Novi Golubovec |
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Konjščina.